מיקום:

פוזנן, פוליI

שימושים:

מרכז קניות

שטח הבניה:

40,000 מ"ר ב-3 מפלסים ומבנה חניון צמוד של 23,000 מ"ר ב-4 מפלסים

סטטוס:

מאוכלס