מיקום:

מת"מ חיפה

שימושים:

בנין משרדים

שטח הבניה:

10,000 מ"ר

סטטוס:

מאוכלס