מיקום:

דניה, חיפה

שימושים:

מרכז ספורט

סטטוס:

מאוכלס